VILL NI SPELA PÅ VÄRLDSFESTIVAL FÖR BARNTEATER I LINGEN, TYSKLAND 27.6.-4.7.2025?

Världsteaterfestivalen för barn äger rum för sextonde gången nästa sommar
Temat för festivalen är ”Det handlar om oss!”

Föreställningarna ska vara mellan 30 och 60 minuter långa och de medverkande ska vara mellan 8 och 14 år gamla (individuella åldersundantag är tillåtna).
Eftersom festivalens publik är internationell, kommer en visuell och fysisk föreställning att betraktas som en tillgång. Festivalarrangören betalar för måltider och boende för upp till 12 barn och två vuxna under hela evenemanget.Finlands AITA/IATA- Center ersätter gruppens kostnader för flygbiljetter med 100€/person. Kostnader utöver detta måste gruppen stå för själva eller söka understöd för.

En fritt formulerad ansökan skickas till Finlands AITA/IATA -Center
mikko@tnl.fi med ämnet ”Lingen application” senast den 5.9.2024. Ansökan bör innehålla en kort beskrivning och en länk till inspelningen av pjäsen. Frågor kan skickas till aitaiata@teater.fi fram till midsommar och igen efter 19.8.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning och en länk till en oediterad inspelningen av föreställningen.