Vill du skriva dramatik?

FSU arrangerar som en del av projektet HUGIN/MUNIN en möjlighet för dig som är intresserad av att skriva dramatik att få stöd, inspiration och nätverka.

3-5.11 arrangeras en utbildning under ledning av dramatikern Julian Garner. Under veckoslutet får du möjligheten att arbeta med dina texter, få feedback och verktyg för att arbeta vidare. Du får därtill ta del av MIM festivalen i Helsingfors där nyskriven dramatik presenteras och diskuteras.

Deltagandet är gratis och FSU bjuder deltagarna på mat och uppehälle (för de som inte bor i huvudstadsregionen).
Veckoslutet är ett nordisk samarbete och undervisningen sker på svenska och engelska.

Programmet börjar på kvällen på fredag och fortsätter under lördagen och söndagen.

För att anmäla sig ber vi dig skicka ett e-post till adressen teater@fsu.fi med rubriken Skriva dramatik. I meddelandet önskar vi att du berättar lite om dig själv, ditt skrivande och varifrån du kommer.

Veckoslutet är ett samarbete mellan FSU, projektet HUGIN/MUNIN och Kulturkarnevalen.

Det nordiska samarbetsprojektet Hugin/Munin vill skapa nya berättelser i pjäsform som teaterspelande barn kan ta sig an och framföra på scen. Projektet drivs av åtta organisationer i Norge, Sverige och svensktalande Finland. Projektet är finansierat av Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Svenska Kulturfonden i Finland, Konstsamfundet i Finland, Letterstedtska föreningen, Innlandet Fylkeskommune och Svante Bergströms teaterstiftelse.