Undantag i pjäsbibliotekets öppethållningstider

På grund av rådande läget arbetar FSU:s personal till största del hemifrån. Detta till trots har vi valt att hålla pjäsbiblioteket öppet och postar manus en gång i veckan. Detta betyder att det eventuellt kan ta lite längre tid för er att få ert manus. Vi beklagar för eventuella olägenheter.