Ukraina på scenerna arrangeras 21-27.11.2022!

Ukraina på scenerna äger rum den 21-27 november 2022. Genom att delta i evenemanget kan amatörteatrarna i Finland lära känna och introducera publiken till ukrainska pjäser. Tack vare projektet lär vi känna Ukraina genom annat än krigsrapportering och vi önskar fred, styrka och ger kulturellt stöd till landet.

Under en vecka läser eller förevisar de deltagande amatörteatrarna en hel- eller delar av en ukrainsk pjäs.

Eftersom det bara är några månader kvar till evenemanget, kan det bli stressigt att hinna göra en hel föreställning. Därför uppmuntrar vi er till att prova på läsdrama.

Vad är ett läsdrama? Läsdramat är när skådespelarna förevisar föreställningen läsande, det är mindre fysisk aktivitet, knappast alls någon sådan, men man lever ändå in sig i texten precis som i en föreställning. Man behöver inte kunna replikerna utantill, utan läsarna har manuset och skådespelarna sitter eller står med dem på scenen. I läsdramat kan också en skådespelare enkelt föreställa flera olika rollkaraktärer, bara det för åhörarna blir klart, vem hen i sådana situationer föreställer. Ett läsdrama utvecklar framställningen gällande skådespelarnas uttrycksförmåga och ger en möjlighet att prova på nya presentationer. I ett läsdrama läses pjästexten i sin helhet med hög röst, även parenteserna.

Skulle ni vara intresserade av att delta?

Gör så här:

  1. Beställ pjästexten här på sidan. Pjäsen skickas i PDF-format till er meddelade e-postadress. 
  2. Ifall ni efter att ha läst manuset vill uppföra texten, kan ni här på samma hemsida ansöka om spelrättigheter till manuset. Kom ihåg att precisera ifall ni kommer att spela upp texten eller framför den som läsdrama. Precisera även om ni kommer att spela texten i sin helhet eller bara ett utdrag ur den.

Om ni läser/uppför den ukrainska pjäsen som är en del av projektet, skall föreställningen spelas gratis för publiken. I detta fall kommer projektet Ukraina på scenerna att betala royalties till dramatikern och översättaren för föreställningen som äger rum under evenemangsveckan å teatergruppens vägnar. Ifall ni önskar spela en föreställning med biljettintäkter eller en annan pjäs än den som hör till projektet, måste gruppen komma överens om uppföranderättigheter separat. Samma ansökningsblankett fungerar även då.

För att din teatergrupps läsdrama eller scenföreställning skall vara en del av evenemanget Ukraina på scenerna, måste ansökan om uppföranderättigheter lämnas in senast den 4 november 2022. Ni får inte öva eller annonsera innan ni fått uppföranderättighet. Lämna sålunda inte ansökan till sista stund!

  1. När ni har fått uppföranderättigheten, kan ni börja marknadsföra er föreställning. Kom ihåg att ange namnet på författaren och pjäsen samt översättarna i all er information och marknadsföring. I era inlägg på sociala medier använder ni hashtaggen #Ukrainapåscenerna, #ukrainanäyttämöille eller #maailmanparhaitanäytelmiä

Evenemanget Ukraina på scenerna förbehåller sig rätten att informera om alla läsdraman och scenframträdanden som ingår i projektet med text och bild, inklusive rörlig bild, i alla samarbetspartners kanaler. 

  1. Efter föreställningen vänligen meddela oss senast den 29 november 2022 via e-post till teater@fsu.fi om de genomförda föreställningarna och er publikmängd.

Det är trevligt att ni är med och bekantar er med samt introducerar publiken till den ukrainska pjäsen!

För mera information teater@fsu.fi eller harrastajat@dramacorner.fi
Evenemanget arrangeras i samarbete utav Suomen Harrastajateatteriliitto, Työväen Näyttämöiden Liitto, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Nordic Drama Corner. Evenemanget stöds av European Cultural Foundation.