Amatörteaterstatistik 2024

År 2024 samlar och sammanställer TINFO in hela Finlands amatörteaterstatistik

FSU ansvarar för att samla in de svenskspråkiga amatörteatrarnas statistik och överlämnar sedan informationen till Tinfo. (dock inte kontaktuppgifterna). Statistiken skall lämnas in av alla amatörteatrar, revygrupper, teaterskolor och icke professionella teatergrupper i Svenkfinland.

Här nedan kan ni hitta två olika formulär som båda skall fyllas i. 

Teaterstatistiken kan fyllas i genast då man spelat sin sista föreställning för år 2024, men den bör senast lämnas in 1.2.2025

Tryck på nästa för att få fram de första frågorna!

Teaterstatistik 2024

Teaterstatistik 2023

Under senaste år, 2023, uppkom de finlandssvenska amatörteatrarnas gemensamma publiksiffra till 69 593 vilken är en klar höjning från förra årets 62 778 personer. Dock ligger siffrorna ännu lite efter va de var före pandemin, då de svenskspråkiga amatörteatrarna samlade över 70 000 besökare.

Publikfavoriten i år var Raseborgs sommarteater som uppförde Monty Python´s Spamalot. Publikmängden uppgick till 10 548 personer under 20 föreställningar. Lurens Sommarteater (Lovisa) nådde näst högst med 7116 personer i publiken med pjäsen ”Aladdin och den underbara lampan”. Tredje största publikmängden samlade Närpes Teaterförening med pjäsen ”Än klappar hjärtat” med 4373 åskådare, tätt följda av Finns Sommarteater som spelade ”Madicken” och besöktes av 4030 åskådare. 

Utgående från statistiken kan man notera, att sommaren var den tid då de flera av amatörteatrarna uppförde pjäser under hela fjolåret. Sammanlagt spelade 17 grupper sommarteater. Revytraditionen centrerar sig till Österbotten med några få undantag i övriga Svenskfinland, under 2023 visades det 7 revyer. En klar trend i år var att skriva sin egen pjäs, vilket flera av grupperna gjorde endera som en arbetsgrupp eller så att någon skrev pjäsen för dem. Detta har tidigare synats främst bland revyföreningarna, men nu i större utsträckning också bland de övriga grupperna. Bland de populäraste manusförfattarna hittar vi i år igen Astrid Lindgren, men som nytt namn kom Peppe Krook med på listan. I övrigt spelades olika författare på alla amatörteatrar. FSU:s projekt Hugin/Munins effekter kan också avläsas i statistiken, då flera av barngrupperna har spelat någon av de nyskrivna manusen som skapats genom projektet.

Sammanlagt framförde 34 finlandssvenska amatörteatergrupper 46 olika pjäser under fjolåret. På scen stod över 700 amatörskådespelare.  

Amatörteatrarna i Svenskfinland bidrar med en hel del arbetsplatser i sina regioner, trots att de är amatörteatrar. Det är vanligt att grupperna anställer en professionell regissör eller till exempel scenograf som då får lön, medan skådespelarna spelar utan lön. År 2023 betalade de svenskspråkiga amatörteatrarna löner för över 577 000€.  

Statistiken baserar sig på de uppgifter som amatörteatergrupperna själv redovisar till FSU.

Teaterstatistik 2022

Teaterstatistik 2021

Teaterstatistik 2019