Amatörteaterstatistik 2022

Alla svenskspråkiga amatörteatrar som spelat under 2022 ombeds fylla i teaterstatistiken. Teaterstatistiken samlas in och sammanför sedan med de finskspråkiga organisationernas statistik och bildar tillsammans Finlands officiella statistik. Sista inlämningsdatum är 1.2.2023. 

Teaterstatistik 2021

Teaterstatistik 2019