Teaterskolor i Svenskfinland

Är ditt barn intresserad av teater och vill lära sig mera? Besök då någon av de 7 teaterskolorna i Svenskfinland och bekanta er med deras undervisning. Grundläggande konstundervisning (GKU) i teater är målinriktad undervisning. Undervisningen styrs av en riksomfattande läroplan och ges av professionella pedagoger. Den allmänna läroplanen omfattar 500 timmar medan den fördjupade läroplanen omfattar 800 timmar, totalt 1300 timmar.

Teaterskolan Konfetti

Konfetti erbjuder grundläggande konstundervisning i scenkonst i Raseborg med inriktning på teaterkonst. Konfetti är ett samarbete mellan VNUR, Västnyländska kultursamfundet, Kulturhuset Karelia, Raseborgs Kulturinstitut och Raseborgs stads kulturtjänster.

Teaterskolan i Esbo

Teaterskolan i Esbo drivs av Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF). Teaterskolans verksamhet är riktad till alla teaterintresserade och undervisningen följer den grundläggande konstundervisningens läroplan. Verksamhetens syfte är att via drama- och teateruttryck ha det roligt, våga utmana oss i det sceniska uttrycket, och använda oss av vår fantasi och kreativitet som stöder det livslånga lärandet. Vi har grupper för lågstadie- och högstadieelever runt om i Esbo. Välkommen med i Teaterskolan i Esbos verksamhet!

Teaterskolan i Borgå

Utbildningsanordnare för den svenska utbildningen i teaterkonst i Borgå är BUF och FSU. Verksamheten finansieras av Borgå stad och Svenska kulturfonden. I Borgå förverkligas verksamheten enligt den allmänna lärokursen som omfattar 500 undervisningstimmar. Studierna består av konstfostran för småbarn, gemensamma studier (4år), temastudier (3år) samt kompletterande/frivilliga studier. Studierna kan genomföras på 7 år.

Teaterskolan DOT

Vi erbjuder grundläggande konstundervisning i teaterkonst på svenska i Helsingfors enligt den allmänna lärokursen för barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år. Ingen tidigare erfarenhet behövs för att studera hos oss. Anmälan är öppen året runt! Skolan upprätthålls av Föreningen för Drama och Teater, DOT r.f.

Åbolands Teaterskola

Åbolands Teaterskola erbjuder grundläggande konstundervisning i teater för barn och unga i åldern 7-18 år i Pargas och Åbo. Undervisningen går ut på att bekanta sig med grunderna i teaterkonst, man lär sig genom att prova på och göra själv! Grupperna gör uppvisningar och föreställningar varje år, med fokus på det pedagogiska. Åbolands Teaterskola förverkligas av Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.

Karleby Teaterskola

Karleby Teaterskola är en ny teaterskola med 21 inskrivna elever, som börjat sin verksamhet i Karleby hösten 2021. Undervisningen sker med ledning av lärarna Viktoria Viiand samt Jenna Hägglund. Lektionerna hålls i Karleby Ungdomsförenings föreningshus Jungsborg, som är försedd med många olika utrymmen som lämpar sig för både scenframställningar och teaterlektioner. De 21 eleverna har delats in i två grupper enligt ålder; en yngre grupp som träffas en timme i veckan, samt en äldre grupp som träffas en och en halv timme i veckan. Karleby Teaterskola har fått en bra första start med många hängivna och duktiga elever.

Teaterföreningen i Mariehamn

Teaterföreningen i Mariehamns Teaterskola drivs främst på stora scenen i Stadshuset i Mariehamn, men ibland också i annan lokal. Verksamhetsledare är Daniel Lindström som har mångårig erfarenhet av teater, både från scenen och som regissör. Han kommer ursprungligen från Stockholms skärgård, men flyttade tillsammans med familjen till Åland för sju år sedan. Daniels fru Emma är assisterande ledare vid Teaterskolan och tar särskilt mycket ansvar i den yngsta gruppen (Lära), men hon fungerar också som administrativ hjälp och finns med som resurs i alla grupper.