Här kan ni följa med hur er ansökan om uppföranderätt framskrider. Märk att ny ansökan införs efter att behandling påbörjats.

Namn och tidsstämpel Ansökan behandlas Väntar på svar från tredje part Väntar på svar av sökande Väntar på kontrakt från tredje part Kontrakt skickat Ansökan behandlad
Karleby ungdomsförening r.f.
2017-01-10 12.28.30
         
Arbetsgruppen          
Åbolands Teaterskola
2017-02-08 11.51.59
         
KUF
2017-04-02 20.49.46
         
Teater Alandica          
Nedervetil Teater
2017-07-17 10.56.26
         
Pikulilla Teatern
2017-07-25 14.36.07
         

Smedsby Uf r.f.
2017-08-01 21.25.58

         
AV-teatern
2017-08-29 17.13.05
         

Rampfeber
2017-11-22

         
smedsby Uf r.f.
2017-09-10 12.32.23
         
Sjundeå teaterförening
2017-09-12 19.19.43
         
Ålands ungdomsförbund r.f
2017-09-20 15.36.37
         
Bruksteatern rf
2017-12-01 09.26.55
         
Fagersjö sångfåglar
2017-12-29 23.45.11
         
Raseborgs Sommarteater
2017-12-30 17.53.50
         

Åbolands Teaterskola

2018-01-08

         
Pedersöre Teaterförening rf.
2018-01-08 12.22.32
         
Understödsföreningen för Korsholms Teater r.f.
2018-01-29 20.23.22
         
Föglö Sommarteater
2018-01-30 15.27.58
         

Karleby Ungdomsförening r.f.
2018-02-06 15.55.59

         
Tenala Uf          
Pedersöre Kommun          
AV-teatern          

Finns sommarteater
19.9.2018

         
Bruksteatern
20.9.2018
         

Föglö Kommun
28.9.2018

         

Hangö Svenska Teaterförening r.f
6.11.2018

         

Åbolands Teaterskola
7.11.2018

         

Åbolands Teaterskola
12.12.2018

         

Föglö Sommarteater
5.3.2019