Produktionsstöd för amatörteaterpjäser

 

Produktionsstödsblanketten finner ni här

 

FSU-amatörteatergrupper kan ansöka om produktionsstöd, från FSU för vår- och sommarpjäser som uppförs under tiden 1.3-31.8 samt för höst- och vinterpjäser som uppförs 1.9-29.2.

Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan ansöka om produktionsstöd. Till ansökan bifogas noggrant uppgjord budget (stödansökan bör ingå) för uppsättningen.

Ansökan för vår- och sommarpjäser bör inlämnas senast 4.4.2019 och för höst- och vinterpjäser senast 5.11.2019 på för ändamålet tryckt blankett. Närmare information från FSU-kansliet, teater(at)fsu.fi.

OBS! FSU kräver att ansökande förening har lämnat in föregående års teaterstatistik, om föreningen/gruppen spelat något, samt att man använder sig av teater.fi. Logon hittar man under rubriken "föreningsservice" och "logon".