Produktionsstöd för amatörteaterpjäser

 

Produktionsstödsblanketten finner ni här

 

Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper att ansöka om produktionsstöd från FSU för vår- och sommarproduktioner som uppförs under tiden 1.3.2021- 31.8.2021.

Produktionsstödet är ett mindre understöd som FSU delar ut 2 gånger i året. Summorna som delas ut brukar vara mindre summor på max 1000€/förening. I undantagsfall kan summan överstiga 1000€.

Föreningar, vilka är anslutna till FSU kan ansöka om produktionsstöd, från FSU för vår- och sommarpjäser som uppförs under tiden 1.3–31.8 samt för höst- och vinterpjäser som uppförs 1.9–29.2.

Ansökan för vår- och sommarpjäser bör inlämnas senast 5.4.2021 och för höst- och vinterpjäser senast 1.11.2021. Närmare information från FSU-kansliet, teater(at)fsu.fi.

Pjäser som kommer att streamas online kan också söka understöd.

Ansökan sker elektroniskt.

Ansök genom att fylla i blanketten och bifoga bilagorna i samband med ansökan.

Till ansökan bifogas en noggrant uppgjord budget (stödbeloppet bör ingå) för uppsättningen.

OBS! FSU kräver att ansökande förening har lämnat in föregående års teaterstatistik, om föreningen/gruppen spelat något, samt att man använder sig av teater.fi. Logon hittar man under rubriken ”föreningsservice” och ”logon”.