Har ni goda marknadsföringsidéer?

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSU kommer att stödja amatörteatrar som har goda idéer inom marknadsföring med sammanlagt 1000€.

Med en god idé kan en teater ansöka om stödet från FSU för att verkställa sin plan. Kriteriet är att idén marknadsför teaterns föreställning. Nytänkande idéer prioriteras.

FSU kan stöda en eller flera idéer. I år sker ansökan elektroniskt. Ansökan skall senast skickas 5.4.2021. I planen hoppas vi att ni presenterar er idé. I samband med ansökan bör ni bifoga er marknadsföringsplan och en budget. Notera att budgeten bör vara realistisk för att beaktas. I den bör även framgå vilken summa ni ansöker om från FSU! 

OBS! FSU kräver att ansökande förening har lämnat in föregående års teaterstatistik för att ansökan skall beaktas.

 

Ansökan hittar ni här