Produktionsstöd kan sökas nu

19.10.2017 kl. 15:13

Nu har teaterföreningar och -grupper inom UF-rörelsen igen möjlighet att ansöka om produktionsstöd.

Nu är det åter dags för FSU-amatörteatergrupper att ansöka om produktionsstöd för höst- och vinterpjäser som uppförs under tiden 1.9.2017–28.2.2018. Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan ansöka om produktionsstöd. Till ansökan bifogas noggrant uppgjord budget för uppsättningen. Ansökan bör inlämnas senast 5.11.2017 på för ändamålet tryckt blankett, hittas här

Närmare information om ansökan erhålles från FSU-kansliet.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som berör amatörteatrar.

Beställ nyhetsbrev