FSU söker teatergrupp som vill delta i festival i Belgien

12.09.2017 kl. 13:26
En vuxen grupp från nord Europa sökes för att delta i internationell teaterfestival i Belgien 3-10.8.2018.

Festivalen står för mat och logi för max 12 deltagare. Om gruppen är större än det bör de betala själva för de övriga i gruppen. Gruppen bör själva stå för sina resekostnader. Stöd för denna resa kan sökas från olika fonder samt Finlands AITA/IATA-Center.

Gruppen som blir vald binder sig till att stanna för hela festivalen.

Om er grupp är intresserad av att delta så skicka då en länk till en video på er pjäs till adressen oomer.kristiina@gmail.com senast 13.11.2017. Med länken ber vi er skicka en kort presentation om er föreställning. I meddelandet bör era kontaktuppgifter komma fram och från vilket land ni är. Meddelandet bör vara på engelska.

Vilken grupp som skickas väljs av en internationell jury.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som berör amatörteatrar.

Beställ nyhetsbrev