Sista dagen att ansöka om produktionsstöd och marknadsföringsstöd

31.03.2016 kl. 16:04
Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper att ansöka om produktionsstöd från FSU för vår- och sommarpjäser som uppförs under tiden 1.3–31.8.2016.

Ansökan om produktionsstöd senast 1.4.2016

Produktionsstöd för amatörteaterpjäser

FSU-amatörteatergrupper kan ansöka om produktionsstöd, dvs före detta konsultarvode, från FSU för vår- och sommarpjäser som uppförs under tiden 1.3-31.8 samt för höst- och vinterpjäser som uppförs 1.9-28.2.

Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan ansöka om produktionsstöd. Till ansökan bifogas noggrant uppgjord budget (stödansökan bör ingå) för uppsättningen.

Ansökan för vår- och sommarpjäser bör inlämnas senast 1.4.2016 och för höst- och vinterpjäser senast 2.11.2016 på för ändamålet tryckt blankett. Blanketten hittar du på FSU:s hemsida under blanketter. Blanketten kan skickas skannad med underskrift till sofia(at)fsu.fi

http://www.fsu.fi/sv/uf_rorelsen/foreningsservice/blanketter/

Närmare information från FSU-kansliet, teater(at)fsu.fi

OBS! FSU kräver att ansökande förening har lämnat in föregående års teaterstatistik för att ansökan skall beaktas.

 

Har ni goda marknadsföringsidéer?FSU kommer att stöda amatörteatrar som har goda idéer inom marknadsföring. Med en god idé kan en teater ansöka om stödet från FSU för att verkställa sin plan. Kriteriet är att idén marknadsför teaterns föreställning. Samtidigt hoppas vi att teatern lyfter fram Teater.fi i marknadsföringen. På detta sätt gynnas också de övriga grupperna av vinnarnas idéer. Nytänkande idéer prioriteras.

Tidigare belönade idéer har bland annat varit en vägg med en bild på teaterns affisch, där man kan sticka in ansiktet och ta bilder på sig själv som någon av karaktärerna i pjäsen.

FSU kan stöda en eller flera idéer. För att ansöka om stödet, ber vi er skicka in en marknadsföringsplan och en budget till teater(at)fsu.fi senast 1.4.2016. I planen hoppas vi att ni presenterar er idé. Notera att budgeten bör vara realistisk för att beaktas. I den bör även framgå vilken summa ni ansöker om från FSU!

 

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som berör amatörteatrar.

Beställ nyhetsbrev