Labbet och Svenska Teatern ordnar en kurs i att skriva kortpjäser, s.k. microdrama, för 16 till 22-åringar.

19.09.2014 kl. 10:58
Anmäl dig nu

Labbet och Svenska Teatern ordnar en kurs i att skriva kortpjäser, s.k. microdrama, för 16 till 22-åringar, på Svenska Teatern i Helsingfors och jag tänkte att det kanske finns nån bland era medlemmar och kontaker som skulle kunna vara intresserade av en sådan kurs!

Det här är en kortkurs som ser deltagarnas egna erfarenheter, perspektiv och angelägenheter som viktiga utgångspunkter för drama att delas med en publik.

Under första delen av kursen utforskar vi de grundläggande delarna i bygget av en dramatisk text. Genom en rad lekar och övningar skapas situationer och korta scener, som används för att illustrera poänger om dramatik och fungerar som ett språngbräde för deltagarnas fortsatta kreativa arbete.

Vi kommer också att läsa och diskutera ett urval av existerande ”microdraman”, kortpjäser som är mellan 2 och 10 minuter i långa. Under det andra veckoslutet fokuserar vi på de pjäser som deltagarna har skrivit. Vi jobbar med texterna tillsammans med regissörer, dramaturger och skådespelare.

Mellan de två veckosluten ser deltagarna pjäsen Rose av den unge walesiske dramatikern John Hywel som spelar på Svenska Teaterns Amos scen. (Biljettpriset finns inkluderat i kursavgiften)

Pjäserna som skrivs under kursen kommer under hösten att få en offentlig läsning som en del av Labbets pjäsläsningar inom ramen för Svenska Teaterns projekt NickenNU

Kursen är öppen för alla mellan 16 och 22 år, man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av teater eller skrivande. Deltagare antas till kursen i den ordning de anmäler sig. På kursen ryms max 12 person. Sista anmälningsdagen är fredag 3 oktober 2014.

Tider: 

Fredag 10 oktober kl. 16-20, lördag 11 oktober kl.10 -18

Onsdag 15 oktober kl.19 – ca 21.15; föreställningen Rose på Amos scenen

Fredag 24 oktober kl. 16-20, lördag 25 oktober kl.10-18

Plats: Repetitionssalen Eros, Svenska Teatern, Norra Esplanaden 2, Helsingfors

Kursavgift: 50 € (inkluderar teaterbiljett och matbit under kurstillfällena)

Kurslärare: Hanna Åkerfelt (dramatiker, dramaturg & verksamhetsledare för Labbet r.f.) & Julian Garner (dramatiker, regissör & dramaturg på Svenska Teatern)

 

Anmälningar & info: Hanna Åkerfelt; info@labbet.fi

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.