Antagning av nya studeranden till Teaterhögskolan

18.02.2013 kl. 13:56
Ansökningstid går ut 15.3.2013 kl. 16.15
Vill du bli konstnär?

Teaterhögskolan är en förnyare inom sin områden och en forskningsenhet som väcker intresse. Vi erbjuder utbildning från kandidat till doktor. Hos oss kan du utexamineras som ljus- eller ljuddesigner, dansare, koreograf, pedagog inom teater- eller dansområdet, skådespelare, regissör, dramaturg eller scenkonstnär. Vi erbjuder även svenskspråkig utbildning i skådespelarkonst.

Vid Teaterhögskolan är konsten, framställningen, utbildningen och forskningen i ständig växelverkan sinsemellan. Allt utgår från en kartläggning av handverksfärdigheterna, men målet är att utveckla den studerandes tänkande och mognad till konstnär. Det är vår uppgift att erbjuda en gedigen allmänbildning, styra till kritiskt och utforskande tänkande. Världen internationaliseras och konstnärsyrkena förändras. Teaterhögskolan är för sin del med och utvecklar och förnyar det finländska konstfältet. Bekanta dig med anvisningarna för ansökan och fundera över om du är motiverad och villig att ansöka till Teaterhögskolan.

Paula Tuovinen
Rektor

Ytterligare information om Teaterhögskolans antagning av studerande (obs! förhandsuppgifter vare sig preciseras eller förklaras) och utbildning fås hos ansökningstjänsterna:

Tfn: +358 40 661 4 662 (mån-fre 9-15)

E-post: hakijapalvelut@teak.fi

Postadress:
Teaterhögskolan
Ansökningstjänster
PB 29
00097 Konstuniversitetet
Finland

(Besöksadress: Aspnäsgatan 6, Helsingfors )

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.