Sök Produktionsstöd och Marknadsföringsstöd senast 7.4. 

Produktionsstödet är ett mindre understöd som FSU delar ut 2 gånger i året. Summorna som delas ut brukar vara mindre summor på max 1000€/förening. I undantagsfall kan summan överstiga 1000€.

Föreningar, vilka är anslutna till FSU kan ansöka om produktionsstöd, från FSU för vår- och sommarpjäser som uppförs under tiden 1.3–31.8 samt för höst- och vinterpjäser som uppförs 1.9–29.2.

Marknadsföringsstödet är ett stöd på max 1000€ för en nytänkande idé för att marknadsföra den kommande produktionen. Med en god idé kan en teater ansöka om stödet från FSU för att verkställa sin plan. Kriteriet är att idén marknadsför teaterns föreställning. Nytänkande idéer prioriteras.

Behöver du hjälp med din ansökan? FSU:s Teaterkoordinator svarar på frågor online 3.4 mellan klockan 17-18 online. Länken publiceras på teater.fi 2.4.

Läs mera här: https://teater.fi/understod/