Nu kan du i åldern 14-17 år söka till internationellt teaterläger för kommande sommar.

EDERED 2023 SÖKER TEATERINTRESSERADE UNGDOMAR TILL LÄGER I UNGERN.

 EDEREDs (European Drama Encounters – Rencontres Europeennes De Drama) grundtanke är att föra samman unga från olika länder och kulturer med hjälp av drama och teater.

I år arrangeras EDERED lägret i Ungern (Pecs, Orfü, Budapest) 4-11.6.2023. Lägret kommer i år att samla ungdomar från 15 olika länder och erbjuder deltagarna workshops och teaterrelaterat program under veckan. Därtill gör deltagarna tillsammans en föreställning som de uppträder med i slutet av lägret.

Från Finland söker vi nu 10 unga i åldern 14-17. Du måste ha goda kunskaper i engelska (all undervisning sker på engelska) och du bör ha tidigare teatererfarenhet.

Med gruppen från Finland reser och deltar en gruppledare och en workshopsledare.  

Deltagaravgiften är 180€/deltagare. De övriga resekostnaderna så som flygbiljetter, kost och logi ersätts av arrangören och Finlands AITA/IATA- Center.

 Skicka oss en fritt formulerad ansökan (Den får innehålla text, bildmaterial och video) till adressen mikko@tnl.fi. I ansökan ber vi dig berätta varför just du borde få åka på ett internationellt teaterläger. I ansökan bör ditt namn, din ålder, din tidigare erfarenhet och kontaktuppgifter framkomma. Du bör också diskutera resan med dina föräldrar före du söker.

Sista ansökningsdagen är 9.2.2023 

Här kan du bekanta dig med EDERED och tidigare läger: http://www.edered.org/