Kontakt

Hör av dig om du har frågor!

Sofia Wegelius

TEATERKOORDINATOR

teater@fsu.fi

Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors

Kulturfabriken Ab | Georgsgatan 18 | 00120 Helsingfors | FO-nummer: 2348862-7