Kompetensmärken

Ett kompetensmärke, också kallad Open Badge, är ett bevis på de kunskaper du fått då du engagerat dig i hobby- och kursverksamhet eller i frivilligarbete i en eller flera föreningar. Du kan samla alla dina kompetensmärken i Open Badge passport-tjänsten. Du kan sedan dela de digitala kompetensmärkena på sociala medier i kanaler som LinkedIn, Facebook eller Google+.
De digitala märkena är internationella och kan användas då du söker jobb eller studieplats. Kompetensmärkena är till skillnad från validering inte bundna till nationella referensramar och ger inte automatiskt en studiepoängsrekommendation.
Syftet med kompetensmärkena är att:
Synliggöra kunskaperna du fått då du varit aktiv i en förening eller genom en hobby
Synliggöra den motivation och engagemang som ingår i frivilliguppdraget
Visa på nivån av verksamheten i frivilliguppdraget.

Via FSU kan du söka kompetensmärken som:

Lägerledare, Gruppledare, Volontär och som Teateraktiv

I samarbete med Svenska folkskolans vänner, Finlands svenska 4 H, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Folkhälsans Förbund delar vi också ut kompetensmärken för Ordförande, Sekreterare och Kassör inom en förening.

Teatermärket

För att få märket bör man ha varit aktiv inom teater i minst 2 år och har varit med i minst två scenproduktioner som spelats inför publik med upprepade föreställningar.
Att vara aktiv inom teater kan ge färdigheter som hjälper i yrkeslivet. Teater kan ge deltagaren scenvana och mod att tala inför publik och en förmåga att hantera oväntade situationer på scen.
Deltagaren lär sig att samarbeta och att ta ansvar för den egen delen av ett gemensamt mål. Teater lär dig att arbeta både individuellt och i grupp. Genom sin hobby lär deltagaren identifiera sina egna styrkor och utvecklingsområden. Deltagaren lär sig hantera nervositet samt att arbeta under tidspress.