Internationellt

Finlands Svenska Ungdomsförbund sköter om den internationella teaterkontakten för uf-rörelsen

Internationell teaterverksamhet

 Finlands Svenska Ungdomsförbund sköter om den internationella teaterkontakten för uf-rörelsen. FSU är en av tre medlemmar i Finlands AITA/IATA- center där FSU:s teaterkoordinator Sofia Wegelius sitter som ordförande. Genom centret är FSU medlem i: NAR (Nordisk Amatörteater Råd), NEATA (North European Amatheur Theatre Alliance) och AITA/IATA (International Amatheur Theatre Association). Genom dessa förbund finns det en naturlig kontakt till de övriga teaterförbunden i världen (Mellaneuropa, Asien, USA, Kanada, osv).

En gemensam nämnare för dessa internationella förbund är arrangemang av festivaler och utbyte av teatergrupper. FSU informerar om olika möjligheter att åka på diverse internationella festivaler.

Finlands AITA-IATA – center
Ni kan läsa nedan vad förkortningarna i namnet på det här inhemska teater centret står för. Medlemmarna i centret är Finlands Svenska Ungdomsförbund, Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry (Fidea), Suomen Harrastajateatteriliitto (SHT) och Työväen Näyttämöiden Liitto. Centret fungerar som kontaktyta i Finland för de internationella förbunden. http://www.aita-iata.fi/svenska/start/

European Drama Encounters (EDERED)
EDERED, som ovanstående organisation förkortas till, grundades 1985. Organisationen arrangerar teaterfestivaler turvist för barn och ungdomar. Den första barnteaterfestivalen under namnet EDERED arrangerades redan 1982, alltså före organisationen grundades. Den första ungdomsfestivalen som organisationen svarade för hölls 1987. EDERED:s hemsida: www.edered.org.

Nordiskt Amatörteaterråd (NAR)
NAR, som denna organisation förkortas till, är ett samarbetsorgan för amatörteaterorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.

North European Amateur Theatre Alliance (NEATA)
NEATA, som ovanstående organisation förkortas till, grundades 1998 som ett nytt regionalt center inom IATA. NEATA består av de nationella centren i Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. NEATA samarbetar även med amatörteaterorganisationer i de angränsande länderna; Vitryssland, Polen, Tyskland och Ryssland. 

NEATA arrangerar en officiell NEATA-festival vartannat år; en nordisk/baltisk amatörteaterfestival som har ägt rum i bland annat Litauen, Sverige, Estland, Danmark och senast i Finland.

På NEATA:s hemsida, www.neata.eu, finns information om aktuella NEATA-festivaler. Där finns en kontaktlista till NEATA:s sekretariat samt till styrelsen som består av en person från varje nationellt center inom NEATA.
Inom det värdsomspännande förbundet AITA finns flera andra liknande regionala center, såsom CEC (Det central Europeiska förbundet), SARA, NARA, CIFTA, CEARA CARA och ARC. Mera om dessa på IATA:s hemsida.

International Amateur Theatre Association (IATA)
AITA/IATA, som ovanstående organisation egentligen förkortas till, arrangerar bland annat en världsfestival för amatörteater. Festivalen äger rum vartannat år, varannan gång i Monaco och varannan gång i något annat land.

På IATA:s hemsida, www.aitaiata.net, hittar man ovärderlig information om internationella festivaler och världsfestivaler för barnteater samt länkar till många medlemsländers hemsidor. På hemsidan kan den som vill bjuda in grupper från andra länder till sin egen festival och knyta kontakter med amatörteaterintresserade människor i hela världen.

Det är också IATA som skall kontaktas av dem som vill ha en internationell status på sin festival.

Finlands AITA/IATA-Center söker teaterföreställning till världsfestivalen i Ungern

Finlands AITA/IATA – Center söker teatergrupp till världsteaterfestivalen i Debrecen, Ungern 19 – 25 juni 2023!
Ni har nu möjlighet att söka till att representera Finland under den internationella amatörteaterfestivalen som nästa år arrangeras i Ungern. Festivalens tema är fred.
 
Grupper på upp till 12 person får traktering och uppehälle bekostat av festivalarrangören.
Finlands AITA/IATA-Center kommer att betala för gruppens Flygresor till och från Ungern. Deltagaravgift är 100€/person.
Pjäsen som väljs får vara max 60 minuter i lång och får gärna tangera temat Fred. Eftersom publiken är internationell, är ett gott råd att satsa på ett visuellt framförande och dramatiska uttryck.
Ansökningar kan skickas till Finlands AITA/IATA-center senast den 24.10! Ansökan skall bestå av en kort beskrivning och en inspelning av föreställningen.
Ansökan skickas till adressen: aitaiata@teater.fi.
Frågor kan riktas till teater@fsu.fi

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

8 months ago

Förra årets teaterläger var otroligt lyckat så i år ordnar vi två - Kom med och skapa teater!🎭Tycker du om att använda dig av din fantasi och skapa berättelser? Trivs du med att uppträda?➡️ Blev du intresserad? Teaterlägret är till både för dig som redan är med i vår verksamhet eller vill prova på teater. Under teaterlägret kommer vi förutom att skratta och ha det roligt, skapa roliga karaktärer med hjälp av kostymering, improvisera, göra olika teater- och dramaövningar och uppträda! Välkommen med🤍🎭 Teaterläger på Fallåker 20-22.6 för årskurs 3-6.🎭 Teaterläger på Valhalla i Köklax 1-5.8 för årskurs 1-6.➡️ Läs mera på ebuf.org och anmäl dig på ebuf.blankett.fi ... See MoreSee Less
View on Facebook