Internationellt

Finlands Svenska Ungdomsförbund sköter om den internationella teaterkontakten för uf-rörelsen

Internationell teaterverksamhet

Finlands Svenska Ungdomsförbund sköter om den internationella teaterkontakten för uf-rörelsen. FSU är en av fem medlemmar i Finlands AITA/IATA- center där FSU:s teaterkoordinator Sofia Wegelius sitter som ordförande. Genom centret är FSU medlem i: NAR (Nordisk Amatörteater Råd), NEATA (North European Amatheur Theatre Alliance) och AITA/IATA (International Amatheur Theatre Association). Genom dessa förbund finns det en naturlig kontakt till de övriga teaterförbunden i världen (Mellaneuropa, Asien, USA, Kanada, osv).

En gemensam nämnare för dessa internationella förbund är arrangemang av festivaler och utbyte av teatergrupper.
FSU informerar om olika möjligheter att åka på diverse internationella festivaler.

Finlands AITA-IATA – center
Ni kan läsa nedan vad förkortningarna i namnet på det här inhemska teater centret står för. Medlemmarna i centret är Finlands Svenska Ungdomsförbund, Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry (Fidea), Suomen Harrastajateatteriliitto (SHT), Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry ETOL och Työväen Näyttämöiden Liitto. Centret fungerar som kontaktyta i Finland för de internationella förbunden. http://www.aita-iata.fi/svenska/start/

European Drama Encounters (EDERED)
EDERED, som ovanstående organisation förkortas till, grundades 1985. Organisationen arrangerar teaterfestivaler turvist för barn och ungdomar. Den första barnteaterfestivalen under namnet EDERED arrangerades redan 1982, alltså före organisationen grundades. Den första ungdomsfestivalen som organisationen svarade för hölls 1987. EDERED:s hemsida: www.edered.org.

North European Amateur Theatre Alliance (NEATA)
NEATA, som ovanstående organisation förkortas till, grundades 1998 som ett nytt regionalt center inom IATA, men fungerar nu som ett fristående nätvärk. NEATA består av de nationella centren i Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

NEATA arrangerar en officiell NEATA-festival vartannat år; en nordisk/baltisk amatörteaterfestival. Därtill arrangerar det fristående nätverket NEATA Youth teaterevenemang för unga i Nordeuropa.

På NEATA:s hemsida, www.neata.eu, finns information om aktuella NEATA-festivaler. Där finns en kontaktlista till NEATA:s sekretariat samt till styrelsen som består av en person från varje nationellt center inom NEATA.

International Amateur Theatre Association (IATA)
AITA/IATA, som ovanstående organisation egentligen förkortas till, arrangerar bland annat en världsfestival för amatörteater. Festivalen äger rum vartannat år, varannan gång i Monaco och varannan gång i något annat land.

På IATA:s hemsida, www.aitaiata.net, hittar man ovärderlig information om internationella festivaler och världsfestivaler för barnteater samt länkar till många medlemsländers hemsidor. På hemsidan kan den som vill bjuda in grupper från andra länder till sin egen festival och knyta kontakter med amatörteaterintresserade människor i hela världen.

Nordiskt Amatörteaterråd (NAR)
NAR, som denna organisation förkortas till, är ett samarbetsorgan för amatörteaterorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.

 

1 week ago

Alla barnteatergrupper se hit!Vill ni åka med er grupp och spela på den internationella barnteaterfestivalen i Tyskland, Lingen nästa sommar? Vi söker Finlands representant till den kommande festivalen.Temat för festivalen är ”Det handlar om oss!”Föreställningarna ska vara mellan 30 och 60 minuter långa och de medverkande ska vara mellan 8 och 14 år gamla (individuella åldersundantag är tillåtna).Festivalarrangören betalar för måltider och boende för upp till 12 barn och två vuxna under hela evenemanget. Finlands AITA/IATA- Center stöder gruppen med 100€/person. Kostnader utöver detta måste gruppen stå för själva eller söka understöd för.Ansök senast 5.9.2024Läs mera:teater.fi/vill-ni-spela-pa-varldsfestival-for-barnteater-i-lingen-tyskland-27-6-4-7-2025/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Teaterinformation från FSU - mailchi.mp/edcf865df52c/teaterinformation-frn-fsu-17382215 ... See MoreSee Less
View on Facebook