Internationellt

Finlands Svenska Ungdomsförbund sköter om den internationella teaterkontakten för uf-rörelsen

Internationell teaterverksamhet

 Finlands Svenska Ungdomsförbund sköter om den internationella teaterkontakten för uf-rörelsen. FSU är en av tre medlemmar i Finlands AITA/IATA- center där FSU:s teaterkoordinator Sofia Wegelius sitter som ordförande. Genom centret är FSU medlem i: NAR (Nordisk Amatörteater Råd), NEATA (North European Amatheur Theatre Alliance) och AITA/IATA (International Amatheur Theatre Association). Genom dessa förbund finns det en naturlig kontakt till de övriga teaterförbunden i världen (Mellaneuropa, Asien, USA, Kanada, osv).

En gemensam nämnare för dessa internationella förbund är arrangemang av festivaler och utbyte av teatergrupper. FSU informerar om olika möjligheter att åka på diverse internationella festivaler.

Finlands AITA-IATA – center
Ni kan läsa nedan vad förkortningarna i namnet på det här inhemska teater centret står för. Medlemmarna i centret är Finlands Svenska Ungdomsförbund, Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry (Fidea), Suomen Harrastajateatteriliitto (SHT) och Työväen Näyttämöiden Liitto. Centret fungerar som kontaktyta i Finland för de internationella förbunden. http://www.aita-iata.fi/svenska/start/

European Drama Encounters (EDERED)
EDERED, som ovanstående organisation förkortas till, grundades 1985. Organisationen arrangerar teaterfestivaler turvist för barn och ungdomar. Den första barnteaterfestivalen under namnet EDERED arrangerades redan 1982, alltså före organisationen grundades. Den första ungdomsfestivalen som organisationen svarade för hölls 1987. EDERED:s hemsida: www.edered.org.

Nordiskt Amatörteaterråd (NAR)
NAR, som denna organisation förkortas till, är ett samarbetsorgan för amatörteaterorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.

North European Amateur Theatre Alliance (NEATA)
NEATA, som ovanstående organisation förkortas till, grundades 1998 som ett nytt regionalt center inom IATA, men fungerar nu som ett fristående nätvärk. NEATA består av de nationella centren i Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

NEATA arrangerar en officiell NEATA-festival vartannat år; en nordisk/baltisk amatörteaterfestival. Därtill arrangerar det fristående nätverket NEATA Youth teaterevenemang för unga i Nordeuropa.

På NEATA:s hemsida, www.neata.eu, finns information om aktuella NEATA-festivaler. Där finns en kontaktlista till NEATA:s sekretariat samt till styrelsen som består av en person från varje nationellt center inom NEATA.

International Amateur Theatre Association (IATA)
AITA/IATA, som ovanstående organisation egentligen förkortas till, arrangerar bland annat en världsfestival för amatörteater. Festivalen äger rum vartannat år, varannan gång i Monaco och varannan gång i något annat land.

På IATA:s hemsida, www.aitaiata.net, hittar man ovärderlig information om internationella festivaler och världsfestivaler för barnteater samt länkar till många medlemsländers hemsidor. På hemsidan kan den som vill bjuda in grupper från andra länder till sin egen festival och knyta kontakter med amatörteaterintresserade människor i hela världen.

Det är också IATA som skall kontaktas av dem som vill ha en internationell status på sin festival.

Nu kan du i åldern 14-17 år söka till internationellt teaterläger för kommande sommar.

EDERED 2023 SÖKER TEATERINTRESSERADE UNGDOMAR TILL LÄGER I UNGERN.

 EDEREDs (European Drama Encounters – Rencontres Europeennes De Drama) grundtanke är att föra samman unga från olika länder och kulturer med hjälp av drama och teater.

I år arrangeras EDERED lägret i Ungern (Pecs, Orfü, Budapest) 4-11.6.2023. Lägret kommer i år att samla ungdomar från 15 olika länder och erbjuder deltagarna workshops och teaterrelaterat program under veckan. Därtill gör deltagarna tillsammans en föreställning som de uppträder med i slutet av lägret.

Från Finland söker vi nu 10 unga i åldern 14-17. Du måste ha goda kunskaper i engelska (all undervisning sker på engelska) och du bör ha tidigare teatererfarenhet.

Med gruppen från Finland reser och deltar en gruppledare och en workshopsledare.  

Deltagaravgiften är 180€/deltagare. De övriga resekostnaderna så som flygbiljetter, kost och logi ersätts av arrangören och Finlands AITA/IATA- Center.

 Skicka oss en fritt formulerad ansökan (Den får innehålla text, bildmaterial och video) till adressen mikko@tnl.fi. I ansökan ber vi dig berätta varför just du borde få åka på ett internationellt teaterläger. I ansökan bör ditt namn, din ålder, din tidigare erfarenhet och kontaktuppgifter framkomma. Du bör också diskutera resan med dina föräldrar före du söker.

Sista ansökningsdagen är 9.2.2023 

Här kan du bekanta dig med EDERED och tidigare läger: http://www.edered.org/

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

10 months ago

Förra årets teaterläger var otroligt lyckat så i år ordnar vi två - Kom med och skapa teater!🎭Tycker du om att använda dig av din fantasi och skapa berättelser? Trivs du med att uppträda?➡️ Blev du intresserad? Teaterlägret är till både för dig som redan är med i vår verksamhet eller vill prova på teater. Under teaterlägret kommer vi förutom att skratta och ha det roligt, skapa roliga karaktärer med hjälp av kostymering, improvisera, göra olika teater- och dramaövningar och uppträda! Välkommen med🤍🎭 Teaterläger på Fallåker 20-22.6 för årskurs 3-6.🎭 Teaterläger på Valhalla i Köklax 1-5.8 för årskurs 1-6.➡️ Läs mera på ebuf.org och anmäl dig på ebuf.blankett.fi ... See MoreSee Less
View on Facebook