Internationellt

Finlands Svenska Ungdomsförbund sköter om den internationella teaterkontakten för uf-rörelsen

Internationell teaterverksamhet

 Finlands Svenska Ungdomsförbund sköter om den internationella teaterkontakten för uf-rörelsen. FSU är en av tre medlemmar i Finlands AITA/IATA- center där FSU:s teaterkoordinator Sofia Wegelius sitter som ordförande. Genom centret är FSU medlem i: NAR (Nordisk Amatörteater Råd), NEATA (North European Amatheur Theatre Alliance) och AITA/IATA (International Amatheur Theatre Association). Genom dessa förbund finns det en naturlig kontakt till de övriga teaterförbunden i världen (Mellaneuropa, Asien, USA, Kanada, osv).

En gemensam nämnare för dessa internationella förbund är arrangemang av festivaler och utbyte av teatergrupper. FSU informerar om olika möjligheter att åka på diverse internationella festivaler.

Finlands AITA-IATA – center
Ni kan läsa nedan vad förkortningarna i namnet på det här inhemska teater centret står för. Medlemmarna i centret är Finlands Svenska Ungdomsförbund, Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry (Fidea), Suomen Harrastajateatteriliitto (SHT) och Työväen Näyttämöiden Liitto. Centret fungerar som kontaktyta i Finland för de internationella förbunden. http://www.aita-iata.fi/svenska/start/

European Drama Encounters (EDERED)
EDERED, som ovanstående organisation förkortas till, grundades 1985. Organisationen arrangerar teaterfestivaler turvist för barn och ungdomar. Den första barnteaterfestivalen under namnet EDERED arrangerades redan 1982, alltså före organisationen grundades. Den första ungdomsfestivalen som organisationen svarade för hölls 1987. EDERED:s hemsida: www.edered.org.

Nordiskt Amatörteaterråd (NAR)
NAR, som denna organisation förkortas till, är ett samarbetsorgan för amatörteaterorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.

North European Amateur Theatre Alliance (NEATA)
NEATA, som ovanstående organisation förkortas till, grundades 1998 som ett nytt regionalt center inom IATA. NEATA består av de nationella centren i Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. NEATA samarbetar även med amatörteaterorganisationer i de angränsande länderna; Vitryssland, Polen, Tyskland och Ryssland. 

NEATA arrangerar en officiell NEATA-festival vartannat år; en nordisk/baltisk amatörteaterfestival som har ägt rum i bland annat Litauen, Sverige, Estland, Danmark och senast i Finland.

På NEATA:s hemsida, www.neata.eu, finns information om aktuella NEATA-festivaler. Där finns en kontaktlista till NEATA:s sekretariat samt till styrelsen som består av en person från varje nationellt center inom NEATA.
Inom det värdsomspännande förbundet AITA finns flera andra liknande regionala center, såsom CEC (Det central Europeiska förbundet), SARA, NARA, CIFTA, CEARA CARA och ARC. Mera om dessa på IATA:s hemsida.

International Amateur Theatre Association (IATA)
AITA/IATA, som ovanstående organisation egentligen förkortas till, arrangerar bland annat en världsfestival för amatörteater. Festivalen äger rum vartannat år, varannan gång i Monaco och varannan gång i något annat land.

På IATA:s hemsida, www.aitaiata.net, hittar man ovärderlig information om internationella festivaler och världsfestivaler för barnteater samt länkar till många medlemsländers hemsidor. På hemsidan kan den som vill bjuda in grupper från andra länder till sin egen festival och knyta kontakter med amatörteaterintresserade människor i hela världen.

Det är också IATA som skall kontaktas av dem som vill ha en internationell status på sin festival.

2 days ago

UPPHOVSRÄTT OCH DEN DIGITALA KULTUREN - VAD GÄLLER?Torsdag 3.2.2022, kl. 14-17, Teams 👉Grunderna för upphovsrätten med Thomas Sundell, vicehäradshövding👉Upphovsrätter och musik - en roadmap med Niklas Nylund, Teosto👉Att tänka på vid pjäsrättigheter och i revysammanhang med Sofia Wegelius, Finlands Svenska Ungdomsförbund👉Diskussion/Q&AAnmäl dig senast 2.2 via bit.ly/3fiOehp Skicka gärna in dina frågor inför tillfället till maria.smedsengstrom@novia.fi senast 27.1 eftersom vi kommer att ha utrymme för diskussion/Q&A.När kultur förmedlas digitalt, som inspelning eller livestream, uppstår flera frågor kring upphovsrätt, ansvar, skyldigheter och rättigheter och samtidigt blir upphovsrätten svårare att övervaka. Vid det här tillfället lär du dig mer om vad du behöver tänka på gällande upphovsrätt i ett digitalt sammanhang. ... See MoreSee Less
View on Facebook