Nordiskt barnmanusprojekt

Hugin och Munin är den gamle nordiska guden Odens två korpar, som flyger ut i världen och återkommer med berättelser om den.

Hur är det egentligen att leva i världen idag, vad händer i den? Och hur ser barns tillvaro ut? I vårt nordiska samarbetsprojekt Hugin/Munin vill vi skapa nya berättelser i pjäsform som teaterspelande barn kan ta sig an och framföra på scen.

Projektet drivs av åtta organisationer i Norge, Sverige och svensktalande Finland. Vi är en blandning av amatörteaterorganisationer, teaterförlag och andra organisationer som tillsamman vill skapa fler och spännande manus för barn 9-15 år.

Under projektets första år, 2021-2022, har professionella författare i våra tre länder skrivit manus i dialog med barngrupper i åldrarna 9-15 år. Metoderna för dialogen har varierat och vi kommer att samla erfarenheterna till en skrift och samtala om dem vid vår konferens i Helsingfors i 22-23 april 2023.

Som bäst arbetar flera teatergrupper i Svenskfinland med de nya manusen som projektet producerat.