Glada nyheter för amatörteatrarna i Svenskfinland!

 
Svenska Finlands folktings garanter rf premierade i samband med Svenska Dagen 2021 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf med Bojan Sonntag-priset för att uppmärksamma den svåra situation som flera av amatörteatrarna befinner sig i efter coronapandemin.
 
FSU tog emot Bojan Sonntag-priset med avsikt att i sin helhet dela ut prissumman till de finlandssvenska amatörteatrarna. Vid fördelningen till amatörteatrarna beaktar FSU särskilt de utmaningar som coronapandemin har inneburit för teaterverksamheten.
 
FSU är väldigt tacksamma, lyckliga och stolta över denna hedersbetygelse. Vi är glada över att kunna göra en positiv satsning för amatörteatrarna inför det nya året. Vi hoppas att detta understöd skall hjälpa flera föreningar till en god nystart.

Tack vare priset, har FSU nu möjlighet att genast starta en ansökningsrunda för amatörteatrarna och revyföreningarna i Svenskfinland. Understödet söks digitalt genom att fylla i ett ansökningsformulär som hittas på: www.teater.fi/understod.

Alla teaterföreningar som har varit tvungna att kämpa p.g.a. coronapandemin är berättigade att ansöka om understöd. Detta gäller både de föreningar som stött på ekonomiska motgångar samt de vars utmaningar handlat om ökad arbetsmängd och svårigheter att orka i en tung situation.
 
Sista ansökningsdag är den 30.11.2021. Ansökningarna bereds av FSU:s teaterutskott och behandlas sedan av förbundsstyrelsen.  
 
Frågor riktas till FSU:s teaterkoordinator Sofia Wegelius, sofia@fsu.fi