FSU:s teaterkoordinator utnämnd till vicepresident för amatörteaterns världsorganisation.

I samband med den internationella teaterfestivalen, Mondial du Théâtre i Monaco, utnämndes Finlands Svenska Ungdomsförbunds (FSU) teaterkoordinator, Sofia Wegelius, till vicepresident för världsorganisationen AITA/IATA (Association Internationale du Théâtre Amateur).

Sofia var en av sju kandidater och valdes in i styrelsen med det högsta röstantalet, med ett understöd på 89%. Sofia blev nu invald för andra gången till en period på fyra år. 

Som styrelsemedlem kommer Sofia att få ta ansvar för att bygga upp organisationens barn- och ungdomsverksamhet. 

”Det är en stor ära och jag ser verkligen fram emot att arbeta för organisationen och med fokus på barn och unga. Att därtill ha fått ett så stort stöd ger mig en god förutsättning för det arbete jag har framför mig. Det känns fint att få representera Finland i ett internationellt sammanhang” säger Sofia.Världsorganisationen arbetar med att främja internationella samarbeten inom amatörteaterverksamheten. Styrelsen består av åtta styrelsemedlemmar från olika delar av världen samt en president. Till ny president valdes Aled Rhys-Jones från Storbritannien.