FSU samarbetar med DATS och arrangerar en resa till Danmark för dramainstruktörer

8 dramapedagoger från Danmark och Finland samlas i Danmark 29.9-1.10.2023 för ett utbyte som sker i samband med den nationella festivalen för amatörteater i Nykøbing Falster, Danmark.

Under resan kommer dramapedagogerna att få utbyta idéer, metoder och övningar som tangerar deras arbete inom drama med barn och ungdomar. Det kommer också att finnas tid för att nätverka och utbyta idéer och njuta av festivalens andra aktiviteter och föreställningar. Utbytet och diskussionerna kommer att ledas av en workshopsledare från Danmark. Arbetsspråket kommer att vara engelska och svenska. Deltagarna får i uppgift att tillsammans under veckoslutet på valfritt sätt lyfta fram och presentera deras syn på vikten av drama med barn och unga.

Om du är intresserad och har möjligheten att delta i utbytet, skicka då senast 12.6 ett e-post till teater@fsu.fi och berättar kort om dig själv och varför det skulle vara viktigt för dig att få delta.

FSU kommer i valet att prioritera en spridning bland deltagarna och önskar att alla deltagare kommer från olika teaterskolor eller grupper, detta för att erfarenheten skall få en så bred spridning som möjligt.
De utvalda meddelas personligen före juli månad.
Som en del av utbytet ber vi dig ta med några av dina favoritövningar, som du kan dela med dig med resten av gruppen.
Deltagandet kostar 75€/person för de utvalda. I priset ingår flygresan och resor inom Danmark, kost och logi, samt allt program.

Projektet stöds av Kulturfonden Finland och Danmark – Hanaholmen