FSU lanserar krisstöd för teaterföreningarna

FSU har valt att under rådande omständigheter lediganslå ett krisstöd att sökas för de amatörteatrar som hade planerat att förevisa pjäser under våren och sommaren 2020, men som p.g.a. Covid 19 pandemin är tvungna att inhibera eller flytta framöver sina planer.

Stödet FSU nu lediganslår är ämnat för de grupper som redan har haft utgifter för sin kommande produktion och som nu hamnat i knipa då de inte har möjligheten att förevisa och få inkomster.

Stödet som betalas ut är max 500€/teater och skall basera sig på faktiska utgifter som tillkommit under våren 2020.
För att ansöka om stödet, ber FSU er att skicka in ett fritt formulerat e-postmeddelande till adressen, teater@fsu.fi, med rubriken Krisstöd. I meddelandet skall framkomma vem ni är och vad ni skulle spela, vilka utgifter ni söker för och summan ni söker. Vi ber er bifoga ett utdrag ur bokföringen eller en kopia på kostnader ni söker stöd för.
Ifall ni har haft utgifter för 500€ eller mera, kan ni söka för max nämnda summa.
Stödet kan sökas under tiden 18.5.2020 – 5.6.2020. Svar erhålles 15.6.2020.

Ifall ni inte är i behov av stödet, ber vi er att avstå från att söka till förmån för de grupper som ekonomiskt har det svårt just nu