FSU inleder kampanj för att uppmärksamma sommarteatrarna

Under juni och juli månad kommer FSU att marknadsföra sommarteatrarna i sociala medier, till media och i andra kanaler. I samband med kampanjen gör vi en sommarteater karta med de svenskspråkiga sommarteatrarna.

För att synas på kartan bör ni skicka följande information till teater@fsu.fi senast 20.5.

Teaterns namn:
Produktionens namn:
Adress till var föreställningarna spelas:
Spelperiod:
Hemsida:

Lägg gärna er affisch eller annat grafiskt material i formatet jpeg som bilaga i mailet.