FSU bjuder till digital teaterträff för amatörteatrarna!

10.4 klockan 17.00 ordnar FSU en digital träff för amatörteatrarna över Zoom. Under träffen går vi igenom aktuella ärenden för amatörteatrarna och teatrarna kan fråga FSU eller varandra om det är något de undrar över.

FSU har fått önskemål av teatrarna gällande en föreläsning om vilka försäkringar som är viktiga och vad man borde tänka på  gällande försäkringar. Därför deltar Michael Isaksson direktör för kundförhållanden på Veritas. Han öppnar upp frågan för deltagarna och svarar på frågor.

Anmäl dig här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwpF4boFnYQKnC_NVQ1UUxx5lvSIToM5lsFrRGpt8AdfCH4g/viewform