Finlands AITA/IATA – Center söker teatergrupp till världsteaterfestivalen i Debrecen, Ungern 19 – 25 juni 2023!

Ni har nu möjlighet att söka till att representera Finland under den internationella amatörteaterfestivalen som nästa år arrangeras i Ungern.

Festivalens tema är fred.

Grupper på upp till 12 person får traktering och uppehälle bekostat av festivalarrangören.

Finlands AITA/IATA-Center kommer att betala för gruppens Flygresor till och från Ungern. Deltagaravgift är 100€/person.

Pjäsen som väljs får vara max 60 minuter i lång och får gärna tangera temat Fred. Eftersom publiken är internationell, är ett gott råd att satsa på ett visuellt framförande och dramatiska uttryck.

Ansökningar kan skickas till Finlands AITA/IATA-center senast den 24.10! Ansökan skall bestå av en kort beskrivning och en inspelning av föreställningen.

Ansökan skickas till adressen: aitaiata@teater.fi.

Frågor kan riktas till teater@fsu.fi