Finlands AITA/IATA- Center söker teatergrupp som vill uppträda i Monaco

Den 18:e världsfestivalen för amatörteater kommer att äga rum 20 – 27 augusti 2025 i Monaco. Teatergrupper har nu möjligheten att ansöka om att få representera Finland vid denna festival.

Festivalens arrangör betalar för gruppens måltider och logi för upp till tio personer under en vecka. Finlands AITA/IATA- Center ersätter gruppens kostnader för flygbiljetter med 100€/person. Kostnader utöver detta måste gruppen stå för själva eller söka understöd för.

Den valda pjäsen kan vara högst till 60 minuter lång. Eftersom festivalens publik är en
internationell publik, är det till fördel om föreställningen är visuell och innehåller  endast lite tal.

En fritt formulerad ansökan skickas till Finlands AITA/IATA -Center
mikko@tnl.fi med ämnet ”Monaco application” senast den 5.9.2024. Ansökan bör innehålla en kort beskrivning och en länk till inspelningen av pjäsen. Frågor kan skickas till aitaiata@teater.fi fram till midsommar och igen efter 19.8.