FINLANDS AITA/IATA – CENTER SÖKER TEATERENTUSIASTER I ÅLDERN 18–26 ÅR FÖR INTERNATIONELLT TEATERLÄGER I BELGIEN

EDERED (EUROPEAN DRAMA ENCOUNTERS – RENCONTRES EUROPEENNES DE DRAMA) syfte är att genom teater och drama föra samman ungdomar från olika europeiska länder.

Årets evenemang “Louder Together” kommer att äga rum i Gent i Belgien den 8–18 juli 2024.

Fyra teaterentusiaster i åldern 18–26 år från Finland inbjuds att delta. Vi förväntar oss att de sökande har flera års erfarenhet av teater och goda kunskaper i engelska (all undervisning under workshopparna kommer att ske på engelska).
En gruppledare från Finland kommer att resa med och deltar i evenemanget.

Deltagaravgift 200,-/deltagare. Kostnaderna för flygbiljetter, boende och matkostnader under evenemanget kommer att täckas av arrangören och Finlands AITA/IATA-centret.

Skicka en ansökan senast 10.4 (kan vara i form av text, foton, video) till mikko@tnl.fi och motivera varför just du bör få delta i det internationella teaterlägret. Frågor kan riktas till sofia@fsu.fi.