Digital teaterträff för alla amatörteatrar inom UF

FSU arrangerar tillsammans med landskapsförbunden en digital träff för alla amatörteatrar och teateraktiva grupper. Träffen arrangeras 9.3 klockan 16.30-

Under träffen kommer bland annat en lagändring som berör amatörteatrarna att behandlas. De nya kompetensmärkena inom teater kommer och sommarteaterappen presenteras.

Anmäl dig för att få länken till träffen.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZqpdQ8UnW16E5iQzAnArVmRFIwa5-pEWRLqZYsbXGKSlxVw/viewform?usp=sf_link