Dessa har blivit beviljade 1000€ från Bojan Sonntag-priset

Småbönders ungdomsförening r.f.
Österhankmo hembygds- och ungdomsföreningen Nordstjärnan r.f.
Taklax ungdomsförening r.f.
Korpo ungdomsförening r.f
Prästkullanejdens hembygdsförening
Järsö ungdomsförening r.f. Teatergruppen Qvinnoröster (Esbo Västra UF)
Rampfeber rf
Koskö hembygdsförening r.f.
Terjärv Ungdomsförening rf