De få teatrar som har spelat under 2020 ombedes fylla i teaterstatistiken

Trots att år 2020 var ett katastrofalt år för amatörteatrarna så skulle det vara viktigt att de få teatrar som kunde spela under året skulle fylla i teaterstatistiken. Detta skulle vara extra viktigt av historiska och politiska skäl, så att vi kan påvisa faktiska följder av Corona pandemin. Blanketten hittar ni här: Blankett