Corona pandemins effekter på amatörteater- och revyföreningarna samlas in!

Syftet med Suomen Harrastajateatteriliitos, Työväen Näyttämöiden Liitos och Finlands Svenska Ungdomsförbunds gemensamma undersökning är att få information om amatörteatrarnas- och revyföreningarnas verksamhet under de senaste åren och hur corona pandemin och sanktionerna har påverkat den.

Undersökningen omfattar åren 2019 (normalår), 2021 (2:a pandemiåret), början av 2022, och framtidsutsikterna. Observera att 2020 saknas och behöver inte rapporteras.

Alla svar är mycket viktiga och kommer att användas för att studera effekterna av pandemin, för att kunna delge information och för att identifiera behovet av stödåtgärder.

Ett svar/teater är önskvärt. I enkäten efterfrågas teaterns namn och kontaktperson, men svaren presenteras anonymt.

Tack för ditt svar!
Enkäten kan besvaras från 15 februari till 27 februari.

Svaren hanteras av personalen vid Finlands Svenska Ungdomsförbund.