Barn- eller ungdomsgrupp sökes för uppträdande till Litauen

Atzalyno Scena – teaterfestivalen arrangeras för 21: sta gången i Kreting, Litauen 5-9.5.2022. Finland har fått en inbjudan att delta i festivalen med en teaterföreställning. Finlands AITA/IATA-Center väljer ut en föreställning bland de sökande.

  • Föreställningen får vara mellan 40–90 minuter lång
  • Festivalen är internationell så de utvalda föreställningarna bör vara lätta att förstå för en internationell publik. Därför får de utvalda pjäserna inte vara väldigt textbaserade.
  • Föreställningarnas teman får vara riktade till barn eller ungdomar

Festivalen bjuder deltagarna på kost och uppehälle under evenemanget. Gruppen bör betala för resorna själva men Finlands AITA/IATA-Center stöder gruppen med en del av kostnaderna. 

Sista ansökningsdagen är 14.1.2022. Skicka in information om gruppen och en länk till en videoinspelning av föreställningen till adressen mikko@tnl.fi