Är du mellan 16–25 och intresserad av att skriva dramatik?

Projektet HUGIN/MUNIN arrangerar en Crash Course för ungdomar i att skriva dramatik 21–22.4 i Helsingfors. Kursen leds av dramatikern Julian Garner och undervisningen sker på svenska och engelska. Undervisningen börjar på fredag 17.00-19.00 och fortsätter under lördag.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad och kanske har skrivit en del eller som söker ett sätt att komma i gång med att skriva dramatik.

Kursen kostar inget för de utvalda deltagarna. Vi bjuder på middag på fredag och lunch och mellanmål på lördag i samband med kursen.

För att ansöka ber vi dig skicka till teater@fsu.fi, en kort text eller video om dig själv och varför du vill delta senast 9.4.

HUGIN/MUNIN är ett nordiskt samarbetsprojekt som vill skapa nya berättelser i pjäsform som teaterspelande barn kan ta sig an och framföra på scen. Projektet drivs av åtta organisationer i Norge, Sverige och svensktalande Finland. Projektet kommer att utmynna i en konferens i Helsingfors där deltagarna ta del av intressanta föreläsningar, se några av de föreställningar som förverkligats i samband med projektet.

Kursen arrangeras i samband med HUGIN/MUNIN konferensen som är ett eget evenemang, men med möjligheten att ta del av en del av de samtal som sker under konferensen.

Kursen är ett samarbete mellan FSU, Hugin/Munin och Kulturkarnevalen.

Projektet stöds av Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Svenska Kulturfonden i Finland och Konstsamfundet i Finland.