Ännu finns det två gratis spelrättigheter för Finland inom projektet Hugin/Munin

Nästan alla rättigheter för att spela de nya manuskripten som projektet Hugin/Munin har producerat har nu delats ut. De två manus som det ännu finns var sin rättighet till är pjäsen Plast av Johanna Thor och Grete Havnesköld och en rättighet till pjäsen Plastelinabrann og skyldklump i magen av Maria Nygren. Med special lov så kan manusen ännu få spelas hösten 2023, så passa på att beställa manusen till läsning och ansök om rättigheterna. Manusen är tilltänkta barngrupper i åldern 9-15 år.

Läs mera om projektet och manusen här: https://huginmunin.nu/