Hugin/Munin – Nordiskt barnmanusprojekt

Nu kan man söka spelrättigheter till de 5 nyskrivna manus för barngrupper i åldern 9-15 år. De grupper som får rättigheterna får spela kostnadsfritt under hösten 2022 och våren 2023. Manusen och rättigheterna finns att sökas via sidan huginmunin.nuProjektet är ett nordiskt samarbetsprojekt.

FSU arbetar under 2021-2023 med projektet Hugin/Munin! Projektet är ett nordiskt samarbete med syftet att råda bot på bristen av spelbara manus för barngrupper i åldern 9-15 år.

Hugin och Munin är den gamle nordiska guden Odens två korpar, som flyger ut i världen och återkommer med berättelser om den. Hur är det egentligen att leva i världen idag, vad händer i den? Och hur ser barns tillvaro ut?  Med vårt projekt vill vi skapa nya berättelser i pjäsform som teaterspelande barn kan ta sig an och framföra på scen.

Vi är sammanlagt åtta organisationer i Norge, Sverige och svensktalande Finland som gör det här tillsammans. Vi är en blandning av amatörteaterorganisationer, teaterförlag och andra organisationer som genom projektet har kunnat beställa fem manus av professionella dramatiker i Sverige, Norge och svenskspråkiga Finland. Dramatikerna har följt varandra på vägen under skrivåret i Hugin/Munins digitala dramatikergrupp. Alla har de på olika sätt skrivit sina texter i dialog med referensgrupper, för att inspireras av, få respons från, och vässa sina berättelser tillsammans med barn.

Ett trettiotal barnteatergrupper i tre länder får genom projektet möjlighet att spela pjäserna gratis fram till sommaren 2023, och delta i en digital träff med ”sin” dramatiker och andra pedagoger i tre länder som ska spela samma pjäs. Författarnas metoder för dialog med barn har varierat och vi kommer att samla erfarenheterna till en skrift och samtala om dem vid en konferens i Helsingfors 22 april 2023.

Allt detta har blivit möjligt genom stöd från många stora och små bidragsgivare, förutom de stora Nordisk KulturfondNordisk kulturkontakt och Svenska kulturfonden i Finland har bland andra Letterstedtska föreningen, Centrum för Dramatik och ATR Gävleborg bidragit. ATR:s dramaturg Isa Schöier fungerar som projektledare och här är hela listan på oss som gör detta tillsammans: I Sverige: Amatörteaterns Riksförbund och Ung Teaterscen. I Finland: Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.Labbet. I Norge: Dramas, Noregs UngdomslagFrilynt Norge och Norsk Amatørteaterforbund.

Läs mer och följ oss på resan genom projektets egna hemsida www.huginmunin.nu!

Om du är pedagog kan du nu beställa manus för läsning och från 9.5 ansöka om att få vara med och spela pjäserna och på så sätt vara med om den kollektiva urpremiären!