Understöd

Produktions- och marknadsföringsstöd

Glada nyheter för amatörteatrarna i Svenskfinland!

5.11 belönade Folktingets Garantiförening FSU med Bojan Sonntag-priset för vidare utdelning till de finlandssvenska amatörteatrarna. Ändamålet för priset till FSU är att stödja amatörteaterverksamhet i Svenskfinland. Vid fördelningen av priset till amatörteatrarna ska FSU särskilt ta i beaktande de utmaningar som coronapandemin inneburit för teaterverksamheten.

Tack vare det pris FSU har fått har vi nu möjligheten att starta en ansökningsrunda för amatörteatrarna och revyföreningarna i Svenskfinland. Understödet söks digitalt genom att fylla i ansökningsformuläret som öppnas nedan.

Alla teaterföreningar som har varit tvungna att kämpa p.g.a. coronapandemin är berättigade att söka. Detta gäller både de föreningar som stött på ekonomiska motgångar samt de vars utmaningar handlat om ökad arbetsmängd och svårigheter att orka i en tung situation.

Sista ansökningsdag är den 30.11.2021. Ansökningarna bereds av FSU:s teaterutskott och behandlas sedan av förbundsstyrelsen.  

Frågor kan riktas till FSU:s teaterkoordinator Sofia Wegelius, sofia@fsu.fi  

Detta stöd kan sökas av amatörteatrarna och revyföreningarna i Svenskfinland. Stödet delas inte ut till professionella aktörer. Stödet delas ut till föreningar som lidit av coronapandemin i form av ekonomiska förluster och/eller betungande arbetsinsatser. 

Produktionsstöd för amatörteaterpjäser

Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper att ansöka om produktionsstöd från FSU.

Produktionsstödet är ett mindre understöd som FSU delar ut 2 gånger i året. Summorna som delas ut brukar vara mindre summor på max 1000€/förening. I undantagsfall kan summan överstiga 1000€.

Föreningar, vilka är anslutna till FSU kan ansöka om produktionsstöd, från FSU för vår- och sommarpjäser som uppförs under tiden 1.3–31.8 samt för höst- och vinterpjäser som uppförs 1.9–29.2.

Ansökan för vår- och sommarpjäser bör inlämnas senast 5.4.2021 och för höst- och vinterpjäser senast 1.11.2021. Närmare information från FSU-kansliet, teater(at)fsu.fi.

Pjäser som kommer att streamas online kan också söka understöd.

Ansökan sker elektroniskt.

Ansök genom att fylla i blanketten och bifoga bilagorna i samband med ansökan.

Till ansökan bifogas en noggrant uppgjord budget (stödbeloppet bör ingå) för uppsättningen.

OBS! FSU kräver att ansökande förening har lämnat in föregående års teaterstatistik, om föreningen/gruppen spelat något, samt att man använder sig av teater.fi. Logon hittar man under rubriken ”föreningsservice” och ”logon”. 

Marknadsföringsstöd

FSU kommer att stödja amatörteatrar som har goda idéer inom marknadsföring med sammanlagt 1000€.

Med en god idé kan en teater ansöka om stödet från FSU för att verkställa sin plan. Kriteriet är att idén marknadsför teaterns föreställning. Nytänkande idéer prioriteras.

FSU kan stöda en eller flera idéer. I år sker ansökan elektroniskt. Ansökan skall senast skickas 1.11.2021. I planen hoppas vi att ni presenterar er idé. I samband med ansökan bör ni bifoga er marknadsföringsplan och en budget. Notera att budgeten bör vara realistisk för att beaktas. I den bör även framgå vilken summa ni ansöker om från FSU! 

OBS! FSU kräver att ansökande förening har lämnat in föregående års teaterstatistik för att ansökan skall beaktas.

Ansökan hittar ni här nedan